آبسه پستان در هنگام شیردهی چگونه درمان می شود؟

در صورت عدم درمان سریع ماستیت پستان(عفونت پستان)، آبسه تشکیل می شود، آبسه بصورت یک منطقه گرم، قرمز و دردناک ظاهر می شود و برخلاف ماستیت(عفونت پستان)، دیگر به آنتی بیوتیک جواب نخواهد داد، در این مرحله باید آبسه از طریق برش پوستی تخلیه شود و گاها بیش از یک مرحله تخلیه نیاز خواهد بود، بلافاصله بعد از تخلیه چرک ،درد بصورت واضح تخفیف پیدا می کند و با ادامه آنتی بیوتیک و شستشوی روزانه حفره چرکی با سرم، عفونت سریعا کنترل می شود. در اینجا هم نیازی به قطع شیردهی نیست و شیردهی میتواند ادامه پیدا کند، مگر اینکه محل آبسه نزدیک نوک سینه باشد . چرک داخل آبسه در حفره و کپسول آبسه محصور است و داخل شیر نمی شود و جای نگرانی وجود ندارد.

بدون دیدگاه