عفونت(ماستیت) پستان

در دورانی که شیردهی و بارداری وجود ندارد امکان عفونت پستان و ماستیت وجود دارد و عفونت پستان محدود به این دوره ها نیست، یکی از زمانهایی که عفونت پستان شایع است دوران بلوغ است که به علت دستکاری ناشی از ترس و کنجکاوی التهاب و عفونت در نسج پستان ایجاد می شود و لذا باید آموزش های لازم در جهت اجتناب از دستکاری نسج به دختران جوان داده شود.
موارد غیر شایع یا اسپورادیک عفونت هم در نتیجه ضربه، تورفتگی نوک پستان و داکت اکتازی در سنین مختلف در سینه ایجاد می شود که در همه موارد ذکر شده، درمان شامل تجویز آنتی بیوتیک و در صورت ایجاد آبسه، تخلیه چرک همراه با آنتی بیوتیک است و تمام موارد بدون عارضه بهبود می یابد، شروع سریع آنتی بیوتیک از بروز آبسه پیشگیری می کند.
نکته مهم اینکه در فاز حاد عفونت نباید ماموگرافی انجام شود و انجام آن باید چند هفته بعد از بهبود کامل علائم عفونت باشد.

 

بدون دیدگاه