صدیقه غلامی

  • تخصص: پرستار

مسئول مراقبت های بعد از عمل ، سرپرستار با تجربه بخش

————————————————————————————————————————————-

دبپلم تجربی سال ۷۰
کارشناسی پرستاری ۷۶ دانشگاه اصفهان
پرستاری بیمارستان الزهرا تا سال ۷۸
سپس کار در کلینیک پستان


آخرین پست ها