مریم طباطباییان

  • تخصص: جراح
  • تجربه: 25 سال
  • لیپوساکشن100%
    لیپولیزر100%
    جراحی زیبایی شکم و پستان100%
    جراحی سرطان پستان وبازسازی100%

بورد تخصصی جراحی عمومی. جراحی پستان از کشور انگلستان
————————————————————————————————————————————-
تولد ۱۳۴۷ اصفهان
تحصیلات تا دیپلم در اصفهان
پزشکی عمومی ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فارغ التحصیل با نمره ممتاز
تجربه کار بعنوان پزشک عمومی ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲
جراحی عمومی ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دوره جراحی پستان انگلستان۱۳۷۸
عضو مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فوکال پوینت علمی طرح غربالگری سرطان پستان در استان اصفهان
عضو شورای سیاستگذاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عضو کارکروه تدوین برنامه غربالگری سرطان پستان کشوری


آخرین پست ها