مینا غلامی

  • تخصص: کارشناس پرستاری

کارشناس کلینیک در آموزش های قبل از پذیرش عمل جراحی و تکمیل فرآیند پذیرش
————————————————————————————————————————————-
دبپلم تجربی سال ۶۳
کارشناسی پرستاری ۷۰ دانشگاه اصفهان
پرستاری بیمارستان الزهرا تا سال ۷۸
سپس کار در کلینیک پستان 


آخرین پست ها